O nás

Jasle TrnavaVitajte na stránke Detského opatrovateľského centra, súkromného zariadenia nachádzajúceho sa v rodinnom dome na ul. Jána Bottu 74 v Trnave. Je to samostatne stojaci rožný dom na križovatke ulíc J.Fándlyho a J.Bottu. Výborný prístup a možnosti parkovania sú výhodou, ktorá poskytuje pohodlie a šetrí Váš drahocenný čas. 

V našom zariadení poskytujeme celodennú starostlivosť deťom od 10 mes. do 4 rokov. Deti sú prijímané počas celého roku, podľa kapacity voľných miest.

Prevádzková doba jaslí je počas pracovných dní od 6.00hod. do 17.00hod.Zodpovedný pedagogický personál
 so skúsenosťami a praxou sa postará o:

  • jasle trnavavšestranný a harmonický rozvoj Vášho dieťaťa
  • angličtinu hravou formou
  • individuálny prístup k stravovaniu
  • príjemnú rodinnú atmosféru
  • adaptačný program

Je pre nás dôležité vytvoriť prostredie, v ktorom by deti mohli s pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet a do sýtosti sa vyšantiť. Našou úlohou je spríjemniť a uľahčiť dieťaťu odlúčenie od rodičov a zaradenie sa do kolektívu. Predpokladom úspešnej adaptácie je spolupráca s rodičmi dieťaťa a v neposlednej miere vytvorenie priaznivých podmienok vplývajúcich na dieťa.

Tešíme sa na Vás!

DOKUMENTY