daňové poradenstvo

Audit účtovníctva Zameriavame sa na optimalizáciu a odstraňovanie nedostatkov Audítorské overenie účtovníctva, individuálnych účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok podľa Medzinárodných audítorských štandardov (IAS), Poradenstvo pri spracovaní účtovných závierok podľa IAS/IFRS, Overenie účtovných závierok spracovaných podľa IAS/IFRS, Prevod výkazov zostavených … Continue reading