DOKUMENTY

Príspevok na starostlivosť o dieťa

je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahradzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. 

Právny predpis: Zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výška príspevku za kalendárny mesiac je v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 230 eura ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ starostlivosti o dieťa.

Prihláška do centra

PDF