Harmonogram dňa

6:00 – 8:30
  •  
príchod detí, hry, ranný kruh, pohybové a relaxačné cvičenie
8:30 – 9:00
  •  
desiata
9:00 - 10:00
  •  
dopoludňajšie edukačné aktivity, krúžky
10:00 – 11:30
  •  
pobyt vonku, vychádzka
11:30 – 12:30
  •  
obed
12:30 – 14:30
  •  
odpočinok, čítanie rozprávky a počúvanie relaxačnej hudby
14:30 – 15:00
  •  
olovrant
15:00 – 17:00
  •  
popoludňajšie edukačné aktivity, hry a hrové činnosti podľa priania a predstáv detí, individuálne a skupinové činnosti, hodnotenie dňa